[BEST PRICE] – 2 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 15 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 2
 • WC: 2
 • 81 Sqm
 • Apartment

[NEW] – 2 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 17 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 2
 • WC: 2
 • 81 Sqm
 • Apartment

[NEW] – 2 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 17 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 2
 • WC: 2
 • 81 Sqm
 • Apartment

[BEST PRICE] – 1 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 145 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 1
 • WC: 1
 • 55 Sqm
 • Apartment

[NEW] – 1 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

one verandah,
 • 16 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 1
 • WC: 1
 • 58 Sqm
 • Apartment

[NEW] – 2 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 20 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 2
 • WC: 2
 • 81 Sqm
 • Apartment

[NEW] – 2 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 22 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 2
 • WC: 2
 • 81 Sqm
 • Apartment

[BEST PRICE] – 1 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 14 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 1
 • WC: 1
 • 55 Sqm
 • Apartment

[NEW] – 2 BEDROOM ONE VERANDAH FOR RENT

One Verandah, Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 713100, Việt Nam,
 • 13 Million VNĐ /Month
 • Bedrooms: 2
 • WC: 2
 • 81 Sqm
 • Apartment

Compare listings

Compare